Nieuws Subsidies voor Verduurzaming: Een Gemiste Kans voor Particuliere Verhuurders

Subsidie LOKET2050
Vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Onbenutte Kansen: Waarom Particuliere Verhuurders Subsidies ongebruikt laten!

In Nederland laten particuliere verhuurders een aanzienlijke kans liggen. Ondanks een beschikbare subsidiepot van 152 miljoen euro voor het verduurzamen van huurwoningen, is tot nu toe slechts ongeveer 3 miljoen euro aangevraagd.

De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Deze regeling moedigt verhuurders aan om hun woningen energiezuiniger te maken, wat de waarde en aantrekkelijkheid verhoogt. Echter, veel verhuurders blijven terughoudend en onzeker over hoe ze deze kansen kunnen grijpen. Belangrijk is dat nu ook verhuurders met meer dan 100 woningen en onzelfstandige woonruimtes, zoals studentenkamers, in aanmerking komen voor de subsidie. Bovendien vallen nu ook vrije sector woningen en monumentale panden onder deze regeling.

Nieuwe Regels Energielabels vanaf 2030

Vanaf 2030 mogen woningen met een energielabel E, F, of G niet meer verhuurd worden. Dit is een belangrijke stap om de verduurzaming in de private sector te versnellen.

Algemene Voorwaarden voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) vanaf 1 april 2023

Om in aanmerking te komen voor de SVOH-subsidie, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Bestaande Woning: De woning moet een bestaande woning zijn en mag geen nieuwbouw zijn. Deze woning moet bestemd zijn voor verhuur.
 2. Registratie in de BAG: Het adres van de huurwoning moet geregistreerd staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met een woonfunctie, standplaats of ligplaats.
 3. Vooraf Verhuurd: De huurwoning die u wilt verduurzamen, moet al verhuurd zijn voordat u begint met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast moet uw woning minimaal één dag voordat u de subsidie aanvraagt (weer) verhuurd zijn.
 4. Aanvraag binnen 12 maanden: Subsidiebedragen van minder dan € 125.000 moet u de subsidie aanvragen binnen 12 maanden na de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen.
 5. Professionele Uitvoering: De uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen moet worden gedaan door een bouwbedrijf of een bouwinstallatiebedrijf. U mag de uitvoering niet zelf doen.
 6. Geen Andere Subsidie: U mag geen andere subsidie hebben aangevraagd of ontvangen voor dezelfde activiteiten waarvoor u de SVOH-subsidie aanvraagt.
 7. Eén maatregel: In het geval dat een aanvraag voor subsidie voor één maatregel wordt ingediend, bedraagt het subsidiebedrag de helft van het subsidiebedrag.
 8. Twee maatregelen: In het geval binnen 24 maanden vanaf het moment van de aanvraag voor subsidie voor één maatregel een subsidieaanvraag voor een tweede maatregel in dezelfde huurwoning of monumentale huurwoning wordt ingediend, bedraagt het subsidiebedrag voor zowel de eerste als de tweede maatregel het volledige subsidiebedrag.

Welke Maatregelen Komen In Aanmerking voor Subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH), dient u ten minste één energiebesparende maatregel te realiseren. Wanneer u subsidie voor onderhoudswerkzaamheden wenst, is het noodzakelijk om ook minimaal één energiebesparende maatregel te treffen. De maximale subsidie per woning bedraagt € 6.000, met een limiet van € 400.000 per verhuurder.

Subsidie Energieadvies

Subsidie voor energieadvies is beschikbaar in combinatie met een energiebesparende maatregel. De subsidiehoogte is afhankelijk van het aantal woningen:

 • Voor 1-4 woningen: 75% van de kosten, maximaal € 400.
 • Voor 5-8 woningen: 75% van de kosten, maximaal € 800.
 • Voor meer dan 8 woningen: 75% van de kosten, plus € 80 voor elke extra woning boven de acht, met een maximum van € 2.560.

Naast de SVOH voor het verduurzamen van uw huurwoning, kunt u ook subsidie aanvragen bij de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie). Als particuliere verhuurder wordt u bij de ISDE beschouwd als een zakelijke aanvrager. Hier kunt u subsidie aanvragen voor zaken als warmtepompen of zonneboilers.

Tot slot geldt na deze wijzigingen van de SVOH dat het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen. PIR of PUR zijn polymeren die (regelmatig) worden aangebracht met fluorkoolwaterstoffen (hierna: HFK’s) als blaasmiddel. Omdat HFK’s negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu en het klimaat is deze eis ook opgenomen in de SVOH. Isoleren met PIR of PUR kan voorkomen bij spouwmuurisolatie, isoleren van het dak of zolder- of vlieringvloer, of bij het isoleren van de vloer dan wel bodem.

Oproep tot Actie:

Het is tijd dat verhuurders deze kansen grijpen. De komende deadline van 2030 voor het verbeteren van energielabels nadert snel. Met de verruimde voorwaarden en verhoogde subsidiebedragen is nu het ideale moment om actie te ondernemen. Door nu te investeren, kunnen verhuurders niet alleen voldoen aan toekomstige regelgeving, maar ook de waarde en leefbaarheid van hun eigendommen verhogen. Daarnaast geven steeds meer geldverstrekkers rentekorting bij een goed energielabel bij (her) financiering van de verhuurde woning wat weer zorgt voor een beter rendement.

Neem vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies en begeleiding.


Geplaatst op: 29 december 2023