Nieuws Belangrijke Wijziging: Energielabel Verplicht voor Recreatiewoningen in 2024

Energielabel LOKET2050
Vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Nieuwe Regelgeving voor Energielabels bij Recreatiewoningen

Vanaf 1 Januari 2024: Verplicht Energielabel voor Recreatiewoningen

Vanaf 1 januari 2024 wordt het verplicht voor eigenaren van recreatiewoningen om bij verkoop of verhuur een geldig energielabel te verstrekken aan de nieuwe eigenaar of huurder. Dit geldt ook voor vermelding in advertenties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal hierop toezien.

Belangrijk voor Adverteerders: Vermeld de Labelklasse

Bij het adverteren van recreatiewoningen in commerciële media is het essentieel om de energielabelklasse, variërend van A++++ tot G, duidelijk te vermelden. Dit maakt onderdeel uit van de nieuwe verplichtingen.

Vernieuw het Energielabel Elke 10 Jaar

Een energielabel voor recreatiewoningen is 10 jaar geldig. Ook zonder wijzigingen aan de woning, is het verplicht om na deze periode een nieuw label te registreren. Vanaf 2024 kunnen eigenaren die geen geldig energielabel hebben een boete verwachten.

Uitzonderingen op de Regel

Niet elke recreatiewoning valt onder deze regelgeving. Uitzonderingen zijn:

  1. Beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of lokale verordeningen.
  2. Vrijstaande gebouwen of woningen kleiner dan 50 m², zoals tiny houses.
  3. Gebouwen die minder dan 2 jaar in gebruik zijn.
  4. Gebouwen die geen energie gebruiken voor klimaatregeling.
  5. Woningen die minder dan 4 maanden per jaar gebruikt worden en minder dan 25% energie verbruiken vergeleken met permanent gebruik.

Het is belangrijk op te merken dat de uitzondering onder punt 5 in het verleden anders werd geïnterpreteerd. Veel recreatiewoningen vallen nu toch onder de energielabelplicht.

Stappenplan voor het Aanvragen van een Energielabel

  1. Bezoek onze website of neem telefonisch contact op.
  2. Plan een afspraak met een EP-adviseur.
  3. De EP-adviseur beoordeelt de woning en maakt een energiezuinigheidsberekening.
  4. De EP-adviseur registreert het label en de energieprestatie in de nationale database.

Met deze nieuwe regels wordt er een belangrijke stap gezet richting energiebewustzijn in de recreatiesector. Eigenaren en huurders worden aangemoedigd om bewuster om te gaan met energieverbruik en -efficiëntie.


Geplaatst op: 13 december 2023