Nieuws Woningen met betere energielabels steeds meer in trek

Vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op

De woningprijzen in Nederland stegen in het 3e kwartaal van 2022 over het algemeen aanzienlijk minder hard dan een jaar geleden, maar wat valt op als we kijken naar de prijsontwikkeling per energielabelklasse? Figuur 3 laat zien dat label G-woningen in het 3e kwartaal van 2022 veruit het minst in prijs zijn gestegen. Label A-woningen het meest. De jaar-op-jaarprijsstijging van duurzame woningen lag in het 3e kwartaal nog ruim boven de 10%, terwijl woningen met energielabel G met minder dan 4% in prijs toenamen. E- en F-labelwoningen stegen met respectievelijk ruim 7% en ruim 6%.


Geplaatst op: 28 februari 2023