Nieuws Verhoog je hypotheek en verbeter je huis

Energiezuinige huis
Vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op

De Voordelen van Duurzaam Verbouwen

Als je besluit te verbouwen, is dit het ideale moment om ook energiebesparende maatregelen te nemen. Je kunt nu bij het verhogen van je hypotheek gebruikmaken van de nieuwe verruimde leennormen voor energiebesparende maatregelen.

Overweeg je jouw woning te verbouwen en wil je dit niet volledig met eigen middelen financieren? Met de nieuwe leennormen kun je mogelijk je hypotheek verhogen en tegelijkertijd een start maken met de verduurzaming van je woning. Dit is het perfecte moment om niet alleen te investeren in het onderhoud van je woning, maar ook in energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Twee regelingen om verduurzaming hypothecair mee te financieren

Je kunt bij het verhogen van een hypotheek op twee manieren verduurzaming meefinancieren: via de Energie Besparende Voorzieningen (EBV) en het Energie Bespaarbudget (EBB). Afhankelijk van het energielabel van je woning bieden beide regelingen extra financiële ruimte. Het is belangrijk te benadrukken dat de eerste bedragen, zoals hieronder weergegeven, voor reguliere financiering gebruikt mogen worden en niet exclusief voor verduurzaming bestemd hoeven te zijn:

 • Geen label, niet beschikbaar of verlopen: €0 extra voor reguliere financiering, €10.000 voor EBV/EBB
 • E, F, G: €0 extra voor reguliere financiering, €20.000 voor EBV/EBB
 • C, D: €5.000 extra voor reguliere financiering, €15.000 voor EBV/EBB
 • A, B: €10.000 extra voor reguliere financiering, €10.000 voor EBV/EBB
 • A+, A++: €20.000 extra voor reguliere financiering, €10.000 voor EBV/EBB
 • A+++: €30.000 extra voor reguliere financiering, €10.000 voor EBV/EBB
 • A++++: €40.000 extra voor reguliere financiering, €0 voor EBV/EBB

Meer dan financiële ruimte

Dankzij de nieuwe leennormen kun je nu tot 106% van de waarde van je woning lenen, specifiek voor deze energiebesparende maatregelen. Dit extra percentage biedt je de financiële ruimte die nodig is om je huis niet alleen comfortabeler, maar ook energiezuiniger te maken. Uiteraard moet de extra financiële ruimte in beide situaties volledig aan verduurzaming besteed worden.

Energiebesparende maatregelen die je kunt meefinancieren

Je kunt kiezen voor één specifieke maatregel of een combinatie van verschillende maatregelen meefinancieren, zoals:

 • Gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of leidingisolatie
 • Energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
 • Hoog rendement beglazing (HR++, Triple glas)
 • Energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, in combinatie met hoog rendement beglazing (HR++)
 • Warmtepomp
 • Douche-warmteterugwinningssysteem
 • Zonnepanelen

Subsidies en Financiering: Een Gouden Combinatie

Naast de mogelijkheid om je hypotheek te verhogen, zijn er diverse subsidies beschikbaar voor woningeigenaren die investeren in duurzaamheid. Deze subsidies kunnen de financiële last van je verbouwing aanzienlijk verminderen. Het is aan te raden om te onderzoeken welke subsidies in jouw specifieke situatie van toepassing zijn en deze te combineren met de financieringsmogelijkheden die de nieuwe leennormen bieden.


Geplaatst op: 25 januari 2024