Nieuws Hypotheekwijzigingen 2024

LOKET2050
Vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Wijzigingen in Hypothecaire Kredietverstrekking vanaf 2024: Wat Betekent Dit voor Jou?

In 2024 staan er belangrijke veranderingen op de planning voor de hypothecaire kredietverstrekking in Nederland. Deze aanpassingen richten zich op jouw financiële stabiliteit en het stimuleren van duurzaam wonen. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen gerelateerd aan het energielabel van woningen.

Energielabel en Jouw Hypotheek

Vanaf 2024 wordt het energielabel van jouw woning een cruciale factor bij het bepalen van jouw hypotheekmogelijkheden. Hoe dit werkt:

 • Bij het Aangaan van een Hypotheek: Afhankelijk van het energielabel van de woning, kan de hypotheekaanbieder een specifiek bedrag buiten beschouwing laten bij het berekenen van de financieringslast. Dit betekent dat je een hoger hypotheekbedrag kunt krijgen als jouw woning een beter energielabel heeft.
  • Voor woningen met energielabel E, F, of G is er geen extra leenruimte.
  • Energielabel C en D bieden een extra leenruimte van € 5.000.
  • Energielabel A en B maken € 10.000 extra leenruimte mogelijk.
  • Bij A+ of hoger stijgt dit bedrag tot € 20.000, € 30.000 voor A+++, en maar liefst € 40.000 voor A++++. Als jouw A++++ woning bovendien een energieprestatiegarantie heeft voor minstens tien jaar, kan dit zelfs € 50.000 extra leenruimte betekenen.
 • Voor Energiebesparende Maatregelen: Als jouw woning een lager energielabel heeft, kun je extra geld lenen specifiek voor energiebesparende maatregelen.
  • Voor woningen met energielabel E, F, of G kun je tot € 20.000 extra lenen.
  • Bij betere energielabels, zoals C en D, is dit € 15.000.
  • Voor woningen met energielabel A tot A+++ is er een extra leenmogelijkheid van € 10.000.

Studielening en Hypotheekaanvragen

Naast de veranderingen omtrent energielabels wordt ook de wijze waarop jouw studielening wordt meegewogen bij een hypotheekaanvraag aangepast. Het huidige maandbedrag van jouw studielening gaat invloed hebben op jouw leencapaciteit. Door extra af te lossen op jouw studielening, kun je jouw leenruimte verhogen.

Meer Ruimte voor Alleenstaanden

Specifiek voor alleenstaanden met een inkomen boven de € 26.000 wordt de leenruimte vergroot. Dit betekent dat je als alleenstaande een bedrag tot 16.000 euro buiten beschouwing mag laten bij het vaststellen van de financieringslast.

Rekening Houden met AOW-leeftijd

Vanaf 2024 moet een hypotheekverstrekker ook rekening houden met jouw toekomstige inkomen en vermogen op AOW-leeftijd, vooral als je binnen tien jaar na de hypotheekaanvraag deze leeftijd bereikt. Dit is belangrijk omdat je inkomen naar verwachting lager zal zijn na het bereiken van de AOW-leeftijd. De hypotheekverstrekker zal beoordelen of je de hypotheeklasten ook na het bereiken van de AOW-leeftijd kunt blijven betalen. Dit houdt in dat bij het vaststellen van jouw toetsinkomen (bepalend voor de maximale financieringslast) zowel jouw toekomstige AOW-uitkering als eventueel bij de werkgever opgebouwd pensioen of uitkering van een derdepijlerpensioenproduct in beschouwing wordt genomen.

Deze wijzigingen hebben grote invloed op de financieringsmogelijkheden voor jouw woning. Het is essentieel om goed op de hoogte te zijn van deze regels om optimaal te kunnen profiteren van de mogelijkheden die jouw persoonlijke situatie biedt.


Geplaatst op: 06 november 2023