Nieuws Energieadvies voor Vereniging van Eigenaren (VvE’s)

Vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op

Een energieadvies biedt een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken over de isolatie en installaties van de appartementen in het gebouw. Ook geeft het aan welke energiebesparende (isolatie)maatregelen en/of duurzame warmteopties je kunt nemen. En wat zijn de voor- en nadelen daarvan en wat zijn ongeveer de kosten? Daarnaast staat in het rapport een advies over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP).

Voor het energieadvies krijgt een VvE 75% van de factuur terug, maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen. Voor een VvE met 8 appartementen is dit bijvoorbeeld € 800,-. Dit kan uitgebreid worden met procesbegeleiding. Procesbegeleiding is externe begeleiding van de VvE bij het opnemen van verduurzamingsmaatregelen in de VvE-besluiten. Dit proces vindt plaats tot en met het definitieve besluit en tot het uitvoeren van minimaal 2 maatregelen in de komende 5 of 10 jaar Denk bij procesbegeleiding bijvoorbeeld aan keukentafelgesprekken. Of aan het toelichten van de verduurzamingsmaatregelen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Begeleiding bij het offerte- of uitvoeringsproces hoort hier niet bij maar is wel mogelijk

Als je een energieadvies inclusief eventuele procesbegeleiding wilt laten opstellen neem dan contact met ons op.


Geplaatst op: 28 februari 2023